journal Kategori: rekreation

foto flicka lyssna på musik för odyha

Musik för en sund själ och kropp

Effekterna av musik på människors hälsa är ett känt faktum.